Selamat datang ke laman blog saya..

OBJEKTIF LITERASI TAHUN 2

 Pada akhir Tahun 2 murid berupaya:


i.   membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dan mencerakin perkataan kepada suku kata dan huruf dengan betul;
ii.  membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul serta tulisan yang kemas;
iii.  membaca, memahami perkataan yang mengandungi digraf, diftong dan mencerakin perkataan kepada suku kata dengan betul;
iv.  membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul serta tulisan yang kemas;
v.   membaca, memahami dan mencerakin perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul;
vi.  membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas;
vii. membaca, memahami dan mencerakin perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul;
viii. menulis  perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul serta tulisan yang kemas;
ix.  membaca dan memahami frasa dengan betul;
x.   membina dan menulis frasa dengan betul serta tulisan yang kemas;
xi.  membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul: dan
xii. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul serta tulisan yang kemas.

No comments:

Post a Comment